กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบการอบรม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 09.00-12.00


เอกสารประกอบการประชุม << Click

VDO ย้อนหลังการอบรม << Click

 

** คำแนะนำให้ผู้เข้าใช้งาน ล็อกอินด้วยอีเมล @cmu.ac.th เพื่อเข้าดูเอกสาร เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน **