Archives

กองกฎหมายจัดโครงการสัมนาเรื่อง “การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานตามแนวทาง Smart Office ของสำนักงานมหาวิทยาลัย” ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สิงหาคม 6, 2019 9:36 am Published by

กองกฎหมายจัดโครงการส... View Article