Archives

สำเนาประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยซึ่งถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

เมษายน 23, 2019 4:09 pm Published by