Archives

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นิติกร

มกราคม 27, 2021 11:29 am Published by

ประกาศมหาวิทยาลัยเชี... View Article

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบันอุดมศึกษา ๔ เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม 13, 2020 2:59 pm Published by

มาตรการการเตรียมความ... View Article

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

ธันวาคม 24, 2019 4:31 pm Published by

ประกาศสำนักงานมหาวิท... View Article

ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานปฏิบัตงาน สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

ธันวาคม 17, 2019 11:00 am Published by

ประกาศสำนักงานมหาวิท... View Article

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เชิงรุก) ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

ธันวาคม 2, 2019 10:52 am Published by

ประกาศมหาวิทยาลัยเชี... View Article