คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2825/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย 2 สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2825/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมาย 2 สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย

28252563-062-legal leader_legal2

Categorised in: คำสั่ง

This post was written by Nitaya Noja