กองกฎหมาย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณพนักงานอัยการ ประจำปี 2564

งานประชุมและเลี้ยงขอบคุณพนักงานอัยการ

ประจำปี 2564

ณ ภัตตาคารอาหารตูลู่ใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564


Categorised in: ไม่มีหมวดหมู่

This post was written by Nitaya Noja